Pravidla nakupování online Obchodu premiumnabytek.cz

§ 1
Slovník pojmů

1. Prodávající - Premium Nábytek.

2. Obchod - webová stránka vlastněná Prodávajícím, dostupná na www.premiumnabytek.cz.

3. Kupující - jakákoli osoba, která objednávku uskuteční v Obchodě (Spotřebitel nebo osoba, která není Spotřebitelem).

4. Spotřebitel - fyzická osoba, která se s prodávajícím zabývá právním úkonem (smlouva o prodeji prostřednictvím obchodu), která není přímo spojena s jeho podnikatelskou nebo odbornou činností.

5. Pravidla - teto pravidla.

6. Registrace - jednorázová operace spočívající v založení účtu kupujícího, vyhotovené na administrativním panelem poskytnutém Prodávajícím na stránce Obchodu.

7. Zboží - mobilní předmět, k prodeji v Obchodě, zejména nábytek.

8. Objednávka - prohlášení kupujícího o záměru uzavření smlouvu o dálkové prodeji Zboží prostřednictvím obchodu, přičemž uvede alespoň typ a číslo Zboží.

9. Newsletter - elektronická forma informací zaslaných e-mailem kupujícím a dalším uživatelům Obchodu.

§ 2
Obecné podmínky

1. Podmínky definují pravidla uzavření a splnění smlouvy o prodeji Zboží nacházející se v Obchodě a pravidla používání Obchodu.

2. Pro uzavření smlouvy a použití Odhodu je nutné, aby Kupující měl přístup k Internetu, e-mail a webový prohlížeč pro zobrazení webových stránek.

3. Náklady plynoucí z využívání internetu ze strany Kupujícího, jsou závislé na ceník poskytovatele služeb pro přístup k internetu, používané kupujícím a zatěžují ho osobně.

4. Prodávající může se komunikovat s Kupujícím a Kupující s Prodávajícím prostřednictvím:

1) kontaktního formuláře v záložce „Kontakt“,

2) e-mailové adresy: premiumnabytek@seznam.cz ,

3) telefonního čísla: 721 296 927 .

5. Veškerá elektronická korespondence zaslaná Prodávajícím podléhá antivirové ochraně a směřuje pouze konkrétnímu Kupujícímu.

6. Zboží je prezentováno v okamžiku vystavení Objednávky.

7. Zboží předložené v Obchodě neobsahují chyb.

8. Ceny uvedené na webových stránkách Obchodu jsou v českých korunách a zahrnují DPH. Ceny nezahrnují náklady na doručení.

9. Nabídka Prodávajícího v Obchodě je platná v Česku a je závazná v době Objednávky. Prodávající může dopravit Zboží do dalších států za příplatek k ceně dopravy.

10. Prodávající má právo na změnu cen Zboží, zavedení a zrušení Zboží, slevy na různé Zboží a nést a zrušit propagační akce v Obchodě.

11. Aby bylo možné plně využít všech možností Obchodu, musí se Kupující zaregistrovat. Při zadávání objednávek v prodejně je zapotřebí registrace. Registrační činnost se provádí jednou. Další objednávky registrovaného Kupujícího jsou založeny na přihlašování Kupujícího poskytnutím e-mailu a hesla.

12. Je zakázáno osobám používajícím Obchod (včetně Kupujícím) k publikování nelegálního obsahu (například v recenzi Zboží).

§ 3
Objednávání

1. Prodávající umožňuje objednávaní prostřednictvím Obchodu vyplněním interaktivního formuláře.

2. Pro zadaní Objednávky prostřednictvím Obchodu, je nutné přidat vybrané Zboží pomocí funkce "Přidat do košíku"a následovat další informace zobrazené na stránce Obchodu, dokud nenastoupí klepnutí na tlačítko Potvrdit objednávku s platbou.

3. Po zadání Objednávky kupující obdrží:

1) ihned ( do 1 pracovního dne ) - e-mail s potvrzením podání objednávky prodávajícímu - spolu se všemi příslušnými podmínkami objednávky,

2) do 3 pracovních dní od uložení Objednávky - informace e-mailem nebo telefonicky, obsahující všechny podstatné podmínky kupní smlouvy, potvrzující přijetí Objednávky k provedení a uzavření smlouvy o prodeji Zboží.

4. Zrušení nebo změnu objednávky je možné Kupujícím až do přijetí Objednávky. Aby tak učinit, je nutné obrátit se na Prodávajícího co nejdříve (e-mailem nebo telefonicky). To v žádném případě nepoškodí práva Spotřebitelů odstoupení od smlouvy do 14 dní od obdržení Zboží.

5. Prodávající poskytuje následující platební metody:

1) převodem na účet Prodávajícího číslo 000000-3060137053/0800 (Česká spořitelna),

2) na dobírku pří převzetí na ruce zaměstnance společnosti.

6. Kupující, který provede platbu bankovním převodem, by měl zaplatit za zboží spolu s náklady na doručení do 7 dnů po potvrzení přijetí Objednávky k provedení. Po uplynutí této doby nabídka Prodávajícího není závazná.

7. Informace o nákladech na doručení jsou uvedené v procesu odeslání Objednávky (ve formuláři Objednávky). Informace o nákladech na dodání zboží jsou závazné, protože Kupující obdržel informace uvedené v § 3. b. 3. Pravidel.

8. Při nákupu s platbou pří převzetí nábytku: čalouněného, neprefabrikovaného nebo o celkové ceně od 15 000 korun požádáme o zálohu ve výše víceméně 10% hodnoty nábytku, ve výjimečných případech (kupř. netypická barevní kombinace) až do 20%.

9. V případě platby bankovním převodem a nákupu čalouněného nábytku, kde je požadována záloha ve výši 25%, se datum dokončení vypočítává od okamžiku připsání peněžních prostředků na účet Prodávajícího.

10. Reklamy, inzeráty, ceníky a další informace na stránkách nepředstavují nabídku. Jsou to pouze výzva k uzavření smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží nebo služeb.

§ 4
Realizace Objednávky

1. Podmínkou realizace Objednávky ze strany Kupujícího je vyplnění interaktivního formuláře skutečných osobních a kontaktních údajů (umožňující ověření a potvrzení přijetí Objednávky).

2. V případě nesprávného nebo neúplného vyplnění interaktivního formuláře Prodávající vynaloží maximální úsilí na kontaktování Kupujícího pro potvrzení objednávky. Pokud nebude Objednávka potvrzena do 7 dnů, z důvodu nedostatečného kontaktu s Kupujícím, Prodávající není více vázaný smlouvou.

3. Postup realizace Objednávky je zahájen po potvrzení Prodávajícím přijetí příkazu k provedení; V případě příkazů zaplacených bankovním převodem se to může stát i po zaúčtování platby na účtu Prodávajícího.

4. Pokud nenapsáno jinak doba doručení Objednávky (příprava zboží k odeslání/osobní inkasu) je od 2 do 21 pracovních dnů ode dne potvrzení přijetí příkazu k provedení.

5. V případě prodloužení doby provedení objednávky je kupující okamžitě informován e-mailem nebo telefonicky.

6. Pokud Kupujícím Spotřebitel, Prodávající dodá Zboží Kupujícímu nejpozději do jedenadvaceti pracovních dní ode dne uzavření smlouvy, pokud smlouva nestanoví jinak.

7. Zboží je Kupujícímu doručené obvykle do 1 až 2 pracovních dnů ode dne podaní Zboží Prodejcem.

8. Dokladem o nákupu je stvrzenka nebo, na přání Kupujícího, faktura, které Kupující obdrží s Zbožím nebo v samostatné zásilce.

9. Prodávající provádí dodávku Zboží vlastní přepravou nebo kurýrem. Další informace najdete v části "Doprava a platby".

10. Místo dodání Zboží Kupujícímu je, uvedeno Kupujícím v řízení o předložení Objednávky, místo přijetí Zboží (dodací adresa).

11. Při příjmu doručeného kurýrem Zboží je Kupující povinen ji zkontrolovat. V případě poškození zásilky Prodávající doporučuje, aby Kupující v přítomnosti dopravce připravil protokol o škodě a neprodleně informoval Prodávajícího. Neposkytnutí protokolu o škodách nepředstavuje zaniknutí práva Spotřebitele k podaní stížnosti týkající se vad vzniklých během přepravy; protokol je však užitečný v reklamačním řízení. Neexistence protokolu o poškození zásilky může Spotřebiteli obtížit vymáhání případných nároků od Prodávajícího a ujištění osoby odpovědné za poškození zásilky. Stížnosti týkající se závad vzniklých během zásilky předložených Kupujícími, kteří nejsou Spotřebiteli bez připojeného protokolu o škodách, nebudou brány v potaz.

§ 5
Ručení a záruka

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za jakoukoli fyzickou nebo právní vadu kupovaného Zboží (ručení) v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Kupující má právo požadovat zakoupené Zboží.

3. Doporučuje se, abyste před podáním stížnosti kontaktovali prodejce e-mailem nebo telefonicky, což vám pomůže rychleji řešit stížnosti.

4. S odesláním stížnosti Prodávající doporučuje, aby byly uvedené kontaktní údaje Kupujícího, číslo Objednávky, podrobný popis příčiny reklamace a požadavky Prodejci a kopie prodejního dokladu nebo jeho fotokopie. Stížnosti týkající se závad vzniklých během zásilky předložených Kupujícími, kteří nejsou Spotřebiteli bez připojeného protokolu o škodách, nebudou brány v potaz. bez uzavřeného důkazu o koupi, nebudou brány v potaz.

5. Pokud je nutné vyloučit jakékoli nedostatky v stížnosti - Prodávající okamžitě kontaktuje Kupujícího způsobem uvedeným v § 2. b. 4. Pravidel.

6. Reklamace na základě ručení jsou řešeny v souladu s Občanským zákoníkem.

7. V reklamačním řízení Prodávající nestanoví možnosti mimosoudního rozhodčího řízení.

8. Kupující může uplatnit své právo v rámci ručení na fyzické vady zboží bez ohledu na záruční práva.

9. Kupující, který uplatňuje s práva ručení, je povinen dodat vadné Zboží Prodávajícímu.

10. Práva Kupujícího v rámci ručení neomezují práva Kupujícího vyplývající ze záruky poskytnuté ručitelem - na základech uvedených v záručním dokladu, pokud je takový doklad připojen k Zboží.

11. Způsob provedení záruky stanoví ručitel v záručním dokladu. Záruční doba je dva roky od data dodání Zboží Kupujícímu, pokud v dokladu o záruce není uvedeno jinak.

§ 6
Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o koupi Zboží zakoupené od Prodávajícího z jakéhokoliv důvodu, pokud učiní prohlášení do čtrnácti dnů ode dne vydání Zboží (tj. ode dne převzetí věci v držení Spotřebitelem nebo pověřenou třetí stranou jinou než dopravce). Stačí, když prohlášení bude zaslané ještě před vypršením.

2. Odstoupení od smlouvy o nákupu Zboží Spotřebitel může použít vzor prohlášení umístěny pod Pravidly, ale není to povinné.

3. Právo k odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá nárok na Spotřebitele v případě smluv uzavřených:

1) ve kterých předmětem tohoto ustanovení je věc neprefabrikovaná, vyrobená podle specifikací Spotřebitele nebo pro uspokojení jeho individuálních potřeb;

2) ve kterých předmětem tohoto ustanovení je věc dodávána v uzavřeném obalu, které po otevření obalu není možná vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, v případě, kdy obal byl otevřen po dodaní;

3) ve kterých předmětem tohoto ustanovení jsou věci, které po dodaní, vzhledem k jejich povaze, jsou neoddělitelně spojené s jinými věcmi.

4. V případě odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen Zboží okamžitě vrátit, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy.

5. Spotřebitel je odpovědný za případné snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho použití způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné k konstatovaní povahu, vlastnosti a funkčnosti Zboží.

6. V případě odstoupení od smlouvy Prodávající navrátí všechny přijaté od Spotřebitele platby, včetně náklady na doručení Zboží ke Spotřebiteli (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vybrané Spotřebitelem dodání jiné než nejlevnější pravidelnou dodávkou nabízené Prodávajícím) okamžitě a v žádném případě ne později než 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o provedení Spotřebitelem práva odstoupení od smlouvy.

7. Návrat se provádí s použitím stejného způsobu platby, který byl Spotřebitelem použitý v počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasí s dalším řešením.

8. Prodávající může zadržet návrat až do obdržení Zboží nebo do předložení Prodávajícímu důkazu jeho zaslání, podle toho, která událost nastane dříve.

9. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Zboží - dle ceníkem dopravce, kterým Spotřebitel dodává vrácené Zboží Prodávajícímu, tj. Spotřebitel vrátí Zboží Prodávajícímu na vlastní náklady, který jsou nevratné.

10. Logistické centrum (sklad, na který zboží se odesílá), je situováno v Polsku: Nowa Wieś Książęca 1A 63-640 Bralin

11. Spotřebitel, který nemá statut Kupujícího nemá práva odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů. Tato pravidla a podmínky odstoupení se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

§ 7
Ochrana osobních údajů a soukromí

1. Odesláním registračního formuláře/interaktivního formuláře Objednávky Kupující prohlašuje, že poskytnuté informace jsou pravdivé.

2. Vyplněním výše uvedených formulářů Kupující souhlasí se zpracováním údajů poskytnutých k provedení a obsluhy Objednávky Prodávajícím, který je zároveň správcem údajů, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

3. Osobní údaje v databázi Prodávajícího nejsou převáděny na subjekty, které se nezúčastní na provedení Objednávky.

4. Kupující má v souladu s výše uvedeným zákonem právo kontrolovat své osobní údaje, možnost jejich opravy a odstranění. Prodávající poskytuje každému Kupujícímu právo kontrolovat zpracování údajů v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

5. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, avšak bez souhlasu uvedeného v § 7. b. 2. Pravidel pro zpracování osobních údajů znemožňuje provedení Objednávky Kupujícího.

6. Přihlášením se k odběru Newsletteru v Obchodě Kupující (nebo jiný uživatel Obchodu), souhlasí se na používaní adresy emailové schránky poskytnuté Kupujícím (nebo jiným uživatelem Obchodu), aby byl informovaný o nabídce Prodávajícího, tj. novinkách a propagačních akcích.

7. Adresy mailových schránek Kupujících (nebo jiných uživatele Obchodu), kteří se přihlásí k Newsletteru, se používá pouze k zasílání informací o nabídkách prodávajícího. Tyto adresy nejsou předány třetím stranám.

8. Kupující (nebo jiný uživatel Obchodu) má kdykoli právo odhlásit se z Newslettera.

9. Na stránce Obchodu se používá cookies. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální pohodlí všem uživatelům (včetně Kupujících) při používání Obchodu (pamatují si předvolby a nastavení na webu, shromažďují anonymní údaje pro účely reklamy a statistiky). Používání Obchodu bez změny nastavení v prohlížeči cookies znamená, že budou umístěny na koncovým zařízení uživatele. Pokud nesouhlasíte se soubory cookies, změňte nastavení prohlížeče. Zde najdete další informace o cookies.

§ 8
Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech, na které se Pravidla nevztahují, se použijí ustanovení obecně použitelných právních předpisů, zejména ustanovení občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

2. Pravidla nevylučují ani neomezují žádná práva Spotřebitele, která mu jsou svěřena povinnými zákony. V případě rozporu mezi ustanoveními Pravidel a závaznými ustanoveními práva, kterými se udělují práva Spotřebitelům, mají přednost teto ustanovení. Ustanovení smluv méně příznivých pro Spotřebitele než ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele jsou neplatná a na jejich místo platí ustanovení tohoto zákona.

3. Pravidla jsou k dispozici všem Kupujícím na webové stránce www.premiumnabytek.cz (záložka "Pravidla") a jsou platné v této verzi od 15. listopadu 2017 .

4. Upevnění, zajištění a poskytování Kupujícímu obsahu smlouvy je zajištěn:

1) zveřejněním nařízení v souladu s ustanoveními § 8. b. 3. Pravidel,

2) zasláním e-mailu Kupujícímu,

3) přiložením do zásilek dokladu o koupi.